Sök information om läkemedel

Här hittar du kvalitetssäkrad läkemedelsinformation från flera källor, allt samlat på ett och samma ställe.

 • LÄKEMEDELSPRODUKTER

 • INFORMATIONSKÄLLOR

Rekommendationslistor för läkemedel

Bläddra direkt i landstingens listor över rekommenderade läkemedel och se vilka produkter andra landsting rekommenderar.

Sil Online

Sil Online tillhandahåller läkemedelsinformation från en rad olika källor och kan bäst beskrivas som ett fönster in mot Sils databas som är integrerat i alla stora journalsystem i Sverige. Sil står för Svenska informationstjänster för läkemedel. Sil Online erbjuds till alla som är intresserade av läkemedelsinformation. Informationen på Sil Online uppdateras en gång i veckan i samband med Sils veckoproduktion och återspeglar sortimentet som kan förskrivas inom vården i Sverige.

På Sil Online kan sökningar på själva läkemedelsnamnet göras men även på de unika koder som finns för läkemedel, dess förpackningar, substanser med mera för alla registrerade läkemedel i Sverige samt licensläkemedel.

Information från följande källor går att se på Sil Online (namnet i parentes anger producenten av informationskällan):

Under https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISIFLS/pages/345276641/Mer+om+Sil+-+Svenska+informationstj+nster+f+r+l+kemedel kan du läsa om vilka ytterligare informationskällor som finns i Sils databas och hur man kan få tillgång till informationen i Sil för en möjlig integration i journalsystem eller annan applikation för vården.

För ytterligare information vänligen kontakta support@inera.se eller se Ineras kontaktsida

Dataversioner

Information angående behandling av personuppgifter och kakor

Releaselogg för Sil Online

Övrigt
 • Säkerhetskorrigering
Övrigt
 • Internt underhåll för övergång från 5.1.1 till 6.0
Korrigeringar
 • Biverkningstabeller har inte visats i rätt ordning för läkemedel med flera biverkningstabeller. Dom visas nu i den ordning som dom blir levererade i
Korrigeringar
 • Rekommendationer har inte kunnat visas när man bläddrar i rekommendationsträdet. Detta har nu åtgärdats
 • Stockholms läns landsting har bytts till Region Stockholm
 • Länkar till inera.se har uppdaterats.
 • Telefonnummer till inera.se har tagits bort och ersatts med länk till inera's kontaktsida.
 • Radbrytningar visas nu för texter i Janusmed amning, Janusmed fosterpåverkan och Janusmed interaktioner
Övrigt
 • Internt underhåll med bland annat övergång från 5.1 till 5.1.1
Nytt
 • Visning av biverkningar med flera tabeller (En av nyheterna från Sil Soap API 5.0)
Korrigeringar
 • Det fanns en del interaktioner som visades flera gånger. Detta har åtgärdats.
Övrigt
 • Anpassning till Sil Soap API 5.0
Korrigeringar
 • Namnen för källorna Janusmed fosterpåverkan, Janusmed amning och Janusmed interaktioner har korrigerats.
Nytt
 • Landningssida
 • Ny flik under produktdetaljer för visning av generell produktinformation.
Ändringar
 • Större grafiska ändringar på hela Sil Online
Korrigeringar
 • Referenser i Janusmed interaktioner som inte är referenser till pubmed visas numera inte som länkar
Nytt
 • Under 'innehåll' under produktdetaljer så visas nu även mängd och substans-id.
 • Nu kan man särkilja mellan att en produkt saknar biverkningar, och att den inte är med i källan för biverkningsöversikt.
 • Visning av handelsvarugruppstexter.
 • Nu visas hänvisningar för (noll-)rekommendationer.
Korrigeringar
 • Återinfört författare för janusinfo fosterpåverkan-dokument.
Nytt
 • Nu kan en inloggad användare ta bort sitt konto.
 • Nu visas varje farmaceutisk produkt för sig när man går till 'Innehåll' under produktdetaljer.
Ändringar
 • Enkätundersökningen avslutad.
 • Grafiska ändringar gällande hantering av användarkonton.
 • Två knappar ('Gå Tillbaka' och 'Gå till sökvyn') i produktdetaljvyn ansågs onödiga och har tagits bort. Användare rekommenderas använda sin webbläsares funktionalitet istället för dessa knappar.
Korrigeringar
 • Kontrollen av förmån var inte korrekt i version 1.6.1, vilket gjorde att det såg ut som att alla förpacknignar var utanför förmån.
 • Termen 'marknadsförs' används nu istället för 'tillgänglig' för 4.0, då det är engelska termen 'marketed' som används i Sil Soap Api 4.0.
 • Nu stavas Sil Sil, och inte som tidigare SIL. Det finns ett känt undantag som gäller informationen från tjänsten getDataVersions i Sil Soap Api. Denna information visas som den är.
Nytt
 • Enkätundersökning för Sil Online. Denna är planerad att pågå under ungefär en månad.
Korrigeringar
 • Visning marknadsföringsikonen/tillgänglighetsikonen tog inte hänsyn till utgångsdatumet.
Nytt
 • Inloggningsfunktion. Genom att logga in får användaren tillgång till information från fler beslutsstöd.
 • Produktbeskrivning för handelsvaror har lagts till. Produktbeskrivning är en nyhet för Sil-API 4.0
Ändringar
 • Anpassning av ikoner till följd av klassificeringsändring i SLL/Janus amningskälla
 • Smärre justeringar av grafisk layout
Korrigeringar
 • Visning av periodens vara tog ingen hänsyn till start datum
 • Visning av utbytbarhetsinformation hämtades via Sil API 3.1 även fast Sil 4.0 var vald
 • Filtreringsalternativen kunde inte öppnas och stängas korrekt i Internet Explorer 10
Nytt
 • Anpassning till Sil API 4.0. För Sil Online detta när Sil API 4.0 är valt: 1) Användning av förmåns-flaggan i 4.0. 2) Ordningen på indikationer när ett rekommendationsträd ska visas. 3) Ändring av en del URL:ar som skapas i Sil Online.
 • Sökning på handelsvaror.
 • Visning av uppdateringsdatum för rekommendationslistorna.
 • Visning av periodens vara.
 • Information om särskild receptblankett som tooltip på receptikon.
 • Tillåt användaren att välja vilka produktkolumner som ska visas.
 • När inga sökresultat fås så har tips om att ta bort filter lagts till.
Ändringar
 • Sil API 4.0 är satt som standard
 • Det går inte att välja Sil API 3.0 längre eftersom den versionen tagits ur produktion
 • Visning av en utbytbarhetsgrupp har ändrats. Beskrivningen av utbytbarhetsgruppen är tydligare. Inga inställningar visas. Det finns en länk till föregående sökning.
 • Filtrering på rekommenderade läkemedelsprodukter är borttaget. Istället får man välja en region för att få endast de läkemedelsprodukter som har en rekommendation i den region man väljer.
 • Datumväljaren för datum-filter har ändrats. P.g.a. problem med textinmatning så har stödet för textinmatning tagits bort.
 • Ändrat hur särskiljningen mellan olika rekommendationer i rekommendationsträden visas.
Korrigeringar
 • Liten buggfix. Buggen orsakade att vissa sökningar inte kunde visas.
Ändringar
 • Vissa beslutsstöd i Sil Online har tillfälligt tagits bort.
Ändringar
 • Visningen av utbytbara produkter har ändrats. Nu ändras inte vilka filter som valts när man visar utbytbara produkter. Det har även blivit möjligt att konstruera en URL för att visa utbytbara produkter för ett visst npl-id.
 • Istället för enbart namn på en produkt så visas nu namn tillsammans med tillverkare. Detta för att bättre särskilja olika produkter.
 • 'Utgick' har bytts till 'Avregistrerades'
 • Produkttypskoden har lagts till i tooltip:en för produkttypen.
Korrigeringar
 • Interaktionsklass B hade fått fel färg. Färgen ska vara vit. Den tidigare färgen som användes som vit har dessutom ändrats till en något vitare färg.
 • Rekommendationsfiltreringen uppdaterades inte på ett korrekt sätt när listtyp ändrades. Om man bytte från rekommendationer på baslista till sjukhuslista så låg filtreringen kvar på rekommendationer för baslistan.
 • Rekommendationsfiltret visade ett val 'Ej normalt värde'. Detta skulle bara visas när det faktiskt behövdes, men visades alltid. Detta värde signalerar att användaren satt filtret genom att skriva direkt i adressfältet på ett sätt som inte är möjligt via det grafiska användargränssnittet.
 • Tooltips för amning och graviditetsikonerna hade försvunnit. Dessa är nu tillbaka.
Nytt
 • La till release-log. Alla release-loggmeddelanden äldre än detta har lagts till i efterhand.
 • La till ett filter för att söka efter de produkter som har rekommendationer eller noll-rekommendationer.
Ändringar
 • EMA-ikon flyttad. Ikonen ligger nu efter produktnamnet.
 • Bättre särkiljning mellan en rekommendations kommentar och dess beskrivning.
 • Mer utförlig manual.
Korrigeringar
 • Visning av att något håller på att hämtas i ett träd saknades. Detta ska nu vara åtgärdat.
 • Visning av interaktionsstatus m.h.a. ikon var tillfälligt borta för 3.0 versionen av sil online, detta är nu åtgärdat.
Nytt
 • Möjlighet att visa alla regioners rekommendationer när 'Alla regioner' är valt.
 • Gruppering av rekommendationer på produktnivå när möjligt.
 • När rekommendationer för en artikel visas så delas trädet upp efter olika rekommendationsnivåer.
Ändringar
 • Skapade en ikonfont för en del av ikonerna, för att möjliggöra skalning och ändring av färg av dem på ett konsistent sätt.
Korrigeringar
 • Information från janusinfo visades felaktigt. Korrigerade.
Nytt
 • Lade till filter för produkter.
 • Lade till möjlighet att välja att gå mot Sil 3.0 istället för Sil 3.1.
 • Lade till visning av utbytbara produkter för en viss produkt.
 • Lade till möjlighet att se en regions alla rekommendationer via ett träd.
 • Lade till produktdetaljer.
Nytt
 • Första releasen av nya Sil Online. Innehåller (nästan) all den funktionalitet som gamla Sil Online innehöll.
PRODUKTTYPER
EGENSKAPER
REKOMMENDATIONER
FÖRSKRIVNINGSRÄTT